Het profiel van Cityplanning Advies

De kracht van Cityplanning Advies

Het ontwikkelen én doen realiseren van ruimtelijke plannen, van groot tot klein. Altijd met één doel: het behalen van een tastbaar resultaat voor de klant. Cityplanning Advies koppelt inhoudelijke oplossingen aan een efficiënt besluitvormingsproces, gericht op draagvlakvorming.

Onze producten

We zijn actief op de volgende werkvelden

Woningbouwlocaties

Nieuwbouw, uitbreiding, herstructurering.

Gebiedsontwikkeling

Integrale, multifunctionele (her)ontwikkeling van een groter gebied.

Infrastructuur

Aanleg (autosnel)wegen, spoorwegen, inrichting openbare ruimte.

Bedrijventerreinen

Ontwikkeling, revitalisering.

Over Cityplanning Advies

Het adviesbureau is opgericht door drs. Léjon De Loo, planoloog met ruim 30 jaar werkervaring als project- en procesmanager in de publieke en private sector.

Cityplanning Advies beschikt over een goed contactnetwerk met verschillende overheden, andere adviesbureaus en specialisten. Daardoor zijn we in staat om snel partijen bij elkaar te brengen voor een goed verloop van het project.

Projecten in de media